Today for tomorrow

Ons bedrijf is al vele jaren een pionier op het gebied van verschillende duurzaamheidskwesties zoals recycling, "zero pellet loss" voor schone zeeën of het gebruik van energiebesparende systemen en regeneratieve energie voor de productie. Bovendien leveren onze moderne, sterk geïsoleerde kozijnsystemen een belangrijke bijdrage aan het bereiken van klimaatbeschermings doelstellingen en het verminderen van de CO2-uitstoot.

Levenscyclusanalyse

Levenscyclusanalyse

Om de milieu-impact van een product echt goed te kunnen beoordelen is een levenscyclusanalyse (LCA) nodig.

Kömmerling K-VISION kunststof kozijnen hebben met 50+ jaar een enorm lange levensduur en de grondstof gaat met ons closed-loop recyclesysteem letterlijk generaties lang mee. Om beter inzicht te krijgen in de milieu-impact van deze cyclus die een K-VISION kozijn doormaakt – van grondstof tot aan recycling –  hebben we het gehele proces stap voor stap geanalyseerd.

Het resultaat is een uitvoerige Levenscyclusanalyse (LCA). In deze LCA zijn 13 stappen verdeeld over 4 fasen (productie, gebruik, sloop en recycling) onderzocht en beoordeeld op milieu-impact, waaronder bijvoorbeeld de CO2 uitstoot. De totale impact wordt uitgedrukt in “schaduwkosten”, in € per m² kozijn.

Ondanks dat de resultaten erg positief zijn en concurreren met de meest duurzame soorten hout, geven ze een goed inzicht in waar we nog verder kunnen zoeken naar verbeteringen in proces en product om deze MKI te verlagen. Daarnaast breiden we het scala aan onderzochte producten graag uit; nu zijn van enkel K-VISION Trend en K-VISION Trend ReFrame een LCA opgesteld.