Auteursrechten

Auteursrechten

Alle teksten en beeldgegevens op onze website mogen niet worden gebruikt of gedownload voor verder gebruik of overdracht aan derden zonder toestemming van de auteur. De beeldgegevens zijn onderhevig aan de auteursrechten die gelden op het moment dat deze op de website voor het publiek beschikbaar worden gesteld. Elk ongeoorloofd gebruik van de beeldgegevens of andere documenten, informatie is uitdrukkelijk verboden en vormt een inbreuk op auteursrechten of andere eigendomsrechten. Alle intellectuele eigendom betreffende merken, logo's teksten en beelding liggen bij profine Nederland b.v. en is auteursrechtelijk beschermd.