Today for tomorrow

Ons bedrijf is al vele jaren een pionier op het gebied van verschillende duurzaamheidskwesties zoals recycling, "zero pellet loss" voor schone zeeën of het gebruik van energiebesparende systemen en regeneratieve energie voor de productie. Bovendien leveren onze moderne, sterk geïsoleerde kozijnsystemen een belangrijke bijdrage aan het bereiken van klimaatbeschermings doelstellingen en het verminderen van de CO2-uitstoot.

Better World Stichting

In een wereld die voor grote uitdagingen staat, nemen we met de KÖMMERLING Better World Stichting onze verantwoordelijkheid en dragen we bij aan het vinden van oplossingen. 

Samen veel bereiken
De KÖMMERLING Better World Foundation gGmbH(non-profit GmbH) is op 1 januari 2020 opgericht op initiatief van Dr. Peter Mrosik, Managing Partner van de Prof Group. De stichting dient uitsluitend liefdadigheidsdoeleinden en is op veel terreinen betrokken.

  • Bevordering van wetenschap en onderzoek
  • Bevordering van jeugd- en ouderenzorg
  • Bevordering van onderwijs, nationale en beroepsopleiding, inclusief studiefinanciering
  • Bevordering van natuurbehoud en landschapsbeheer in de zin van de federale natuurbeschermingswet en de natuurbeschermingswetten van de deelstaten, milieubescherming, kustbescherming en bescherming tegen overstromingen
  • Bevordering van het socialezekerheidsstelsel, in het bijzonder de doeleinden van de officieel erkende verenigingen van gratis welzijn, hun onderverenigingen en hun aangesloten voorzieningen en instellingen
  • Promotie van brand, werk, rampen en civiele bescherming, evenals ongevallenpreventie
  • Promotie van sport
  • Bevordering van maatschappelijk engagement ten gunste van non-profit, liefdadigheids- en kerkelijke doeleinden


De KÖMMERLING Better World Foundation vervult de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de profine Group op brede basis. De stichting ondersteunt een breed scala aan liefdadigheidsprojecten, helpt mensen en draagt ​​bij om de wereld een beetje beter te maken.
Zo is de stichting bijvoorbeeld actief in hulp voor Oekraïne en ondersteunen we initiatieven ter bevordering van de lees-, schrijf- en taalvaardigheid van kinderen en jongeren. 


CEO van de profine Group dr Peter Mrosik: “In een wereld die voor grote uitdagingen staat, nemen we onze verantwoordelijkheid en dragen we bij aan het vinden van oplossingen. We doen dit al vele jaren en niet alleen sinds de openbare discussies over klimaatbescherming. Anders zouden we niet zijn waar we nu zijn. We willen echter niet alleen antwoorden geven op de belangrijke ecologische, maar ook op economische en sociale vraagstukken en een actieve rol spelen. Daarom is de oprichting van onze Kömmerling Better World Stichting niet meer dan logisch en een goed teken voor onze weg naar de toekomst. Op het gebied van sociale zaken zijn we met onze wereldwijde dochterondernemingen bij veel projecten betrokken. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om grote geldelijke donaties, maar het leidende principe is "klein gebaar, groot effect". 

Projecten
Met de oprichting van de KÖMMERLING Better World Foundation worden deze en andere MVO-activiteiten (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) uitgebreid en ondersteund. Samen met medewerkers, partners en alle belanghebbende partijen wil de stichting concrete hulp bieden aan geselecteerde projecten met duidelijke doelstellingen.