Today for tomorrow

Ons bedrijf is al vele jaren een pionier op het gebied van verschillende duurzaamheidskwesties zoals recycling, "zero pellet loss" voor schone zeeën of het gebruik van energiebesparende systemen en regeneratieve energie voor de productie. Bovendien leveren onze moderne, sterk geïsoleerde kozijnsystemen een belangrijke bijdrage aan het bereiken van klimaatbeschermings doelstellingen en het verminderen van de CO2-uitstoot.

Bescherming van het klimaat

Ondanks vele klimaattoppen worden afgesproken doelen niet gehaald. Wil je het langer aan de politiek overlaten of wil je zelf in actie komen?

Klimaatbescherming: Hightech kozijnen minimaliseren CO 2 het meest.
Een van de grootste bedreigingen voor het klimaat is de temperatuurstijging door CO 2-Uitstoot. De uitstoot van dit klimaatschadelijke gas, dat wordt geproduceerd door verbranding van fossiele brandstoffen, steeg in 2018 tot een record van 37,1 miljard ton. Ongeveer 40% van de olie- en gasreserves wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen. Dat kan anders. Met moderne premium kozijnen zorgt u ervoor dat er aanzienlijk minder verwarmingsenergie nodig is en dat er minder schadelijke broeikasgassen in de lucht komen. Dit is een van de belangrijkste stappen omdat het luchtzuiverheid creëert en de wereldwijde temperatuurstijging minimaliseert. Met andere woorden, u kunt persoonlijk veel meer doen aan klimaatverandering dan u misschien denkt. Nieuwe kozijnen zouden de eerste en belangrijkste maatregel moeten zijn bij energie gerelateerde renovaties, omdat ze onmiddellijk het grootste meetbare succes opleveren.

 Onze moderne kozijnen verminderen de hoeveelheid CO₂ die in de atmosfeer ontsnapt met miljoenen kilo's, waardoor de vervuiling van bossen afneemt.

 

Aan de ene kant schone energie, aan de andere kant bergen afval. We willen deze tegenstellingen oplossen met holistische concepten.

Onze oplossing
Onze premium kozijnen zijn technologische producten die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van warmte-isolatie en de bijbehorende energie-efficiëntie. Dat betekent in cijfers: de ongeveer 15 miljoen kozijnelementen die wereldwijd jaarlijks uit onze profielen worden vervaardigd, besparen miljoenen liters stookolie. Zo komen er honderdduizenden kilo's minder CO₂ in de atmosfeer – wat de bossen ontlast. Bovendien worden waardevolle hulpbronnen zoals fossiele brandstoffen gespaard en bewaard voor toekomstige generaties. Met onze premium kozijnen bespaart u niet alleen op stookkosten, maar draagt ​​u ook bij aan een betere wereld. Ook andere feiten spreken voor de duurzaamheid van moderne kunststof kozijnen: 4% van de oliereserves wordt gebruikt voor de productie van kunststof en slechts 1% voor PVC (d.w.z. een veertigduizendste), waarvan o.a. kunststof kozijnen worden vervaardigd. Een kunststof kozijn van Kömmerling heeft een technische levensduur van 50 jaar en kan keer op keer worden gerecycled.