KOMO attest

Ons K-VISION systeem is volgens BRL 0703 “Kunststof Gevelelementen” gecertificeerd.

Dit houdt in dat het voldoet aan de eisen gesteld in het bouwbesluit en de kwaliteitseisen uit de markt. Met het KOMO-attest voor het K-VISION systeem wordt verklaard dat K-VISION gevelelementen, mits de verwerkingsvoorschriften in acht worden genomen, geschikt zijn om te worden toegepast in een bouwwerk dat moet voldoen aan het Bouwbesluit. 

KOMO attest Inbraakwerendheid

Ons K-VISION profielsysteem is SKG** gecertificeerd, wat inhoudt dat het voldoet aan de strenge eisen op het gebied van inbraakwerendheid uit het bouwbesluit. Met deze certificering, vastgelegd in een KOMO attest, voldoen inbraakwerende K-VISION kozijnen eveneens aan het politiekeurmerk veilig wonen (PKVW).

Een inbraakwerend K-VISION kozijn dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, zoals vastgelegd in het bouwbesluit en verder gespecificeerd in het KOMO-attest. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

  • Draaiende delen dienen in de meeste gevallen afsluitbaar te zijn (bijvoorbeeld door middel van een sleutel);
  • Toegepast glas dient te voldoen aan de NEN5096; doorgaans is standaard meerbladig isolatieglas voldoende;
  • Er dient SKG gecertificeerd hang- en sluitwerk toegepast te worden.

Nieuw: alternatieve versterking 

profine heeft de eerste volledig kunststof versterking op de markt gebracht. Dus zonder staal of staaldraad! De nieuwe versterking is 100% recyclebaar en eenvoudig te verwerken. Het verzagen kan tegelijk met het profiel (geen afzonderlijke bewerking en plaatsing van staalprofielen nodig). De verwerking is uitvoerig getest en tevens SKG gecertificeerd en opgenomen in het KOMO attest inbraakwerendheid.

De nieuwe V479 versterking:

  • Kan worden meegelast; dit leidt tot een hogere hoeksterkte;
  • Beschikt over uitstekende thermische eigenschappen met een tot 10% lagere Ufr waarde, aangetoond middels een officiële hotbox-meting;
  • Kan als service ingeschoven worden in het bijbehorende kunststofkozijnprofiel;
  • Is 100% recyclebaar;
  • Leidt tot minder toepassing van staal; dus een betere milieubeoordeling en lichtere kozijnen;
  • Is toepasbaar in kader/kozijnprofielen bij toepassing van vast glas en ramen.
Meer in deze categorie: BCRG verklaring »